Jeltes Bouwadvies is gespecialiseerd in bouwmanagement, bouwbegeleiding en bouwadvies. Met acht jaar ervaring in nieuwbouw- en verbouwprojecten hebben wij alles in huis om uw project optimaal te laten verlopen. Het uitgangspunt daarbij is dat u controle en overzicht houdt, zonder dat het u tijd en energie kost. En niet te vergeten: we helpen u waar mogelijk fors te besparen op uw totale begroting en planning.

Jeltes Bouwadvies neemt het projectmanagement over en fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, waarbij de beslissingen uiteraard altijd door uzelf genomen worden. Daarnaast kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden (laten*) verrichten:

Begeleiden (Europese) aanbesteding van ontwerpende partijen zoals architect, installatieadviseur, constructeur, projectontwikkelaar, bouwfysisch adviseur, etc.

Begeleiden bouwaanvraag

Opstellen/controleren en bewaken planning van ontwerpende en uitvoerende partijen
Opstellen en bewaken budgetrapportage
Opstellen en controleren van begrotingen en ramingen
Beoordelen offertes van materialisering
Opstellen Programma van Eisen
Aansturen selectiecommissies, werkgroepen, stuurgroep, interne en externe projectmedewerkers
Leveren bijdrage aan opstellen communicatieplan
Fungeren als 1e aanspreekpunt namens de opdrachtgever
Controleren van bestekken en tekeningen
Contractvorming met externe partijen
Organiseren excursies naar leveranciers van bijvoorbeeld kantoormeubilair, ICT-voorzieningen, vloerbedekking, etc.
Berekenen van exploitatiekosten
Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan
   
* In sommige gevallen is het voordeliger voor u, als wij bepaalde activiteiten uitbesteden aan specialisten.